je první organizací v  Nepálu, která pomáhá mentálně a tělesně postiženým dětem. Nachází se asi 20km od hlavního města, ve vesnici Kokhana.  Je zcela závislá na sponzorech ze soukromé sféry, neboť místní vláda zatím tyto projekty nepodporuje. V  objektu organizace je i škola a každému z  dětí se dostává vzdělání, které mu umožňuje jeho postižení. Škola vybudovala učebnu pro muzikoterapii, knihovnu pro nevidomé atd.