Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Disabled service Association

je první organizací v  Nepálu, která pomáhá mentálně a tělesně postiženým dětem. Nachází se asi 20km od hlavního města, ve vesnici Kokhana.  Je zcela závislá na sponzorech ze soukromé sféry, neboť místní vláda zatím tyto projekty nepodporuje. V  objektu organizace je i škola a každému z  dětí se dostává vzdělání, které mu umožňuje jeho postižení. Škola vybudovala učebnu pro muzikoterapii, knihovnu pro nevidomé atd. 

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL