O vzdělání aneb sebevědomá nevzdělanost

O vzdělání aneb sebevědomá nevzdělanost

Vzdělávání, škola, to jsou vděčná témata k diskusím. Je známo, že k tématu vzdělávání se vyjádří každý rád a s jistou mírou erudice, neboť všichni jsme absolvovali nějaký stupeň vzdělání. Bez ohledu na to, jakými stupni vzdělání jsme prošli...
Proč pořebujeme blázny aneb bavme se, dokud můžeme

Proč pořebujeme blázny aneb bavme se, dokud můžeme

Původ slova karneval bychom dnes s naprostou jistotou určili jen velmi těžko, přesto je to slovo relativně často používané. Většinou vnímáme význam tohoto slova jako synonymum zábavy, hlasité hudby, tanečnic a masek. Zejména, ale nejenom, mladí lidé vnímají...
Kompetenční modely a proč se jich manažeři často bojí

Kompetenční modely a proč se jich manažeři často bojí

Popularitu pojmu kompetence přinesl článek amerického psychologa Davida McClellanda z roku 1973, který vyzýval personalisty, aby vedle inteligence uchazečů o pracovní pozice zkoumali také jejich kompetence. Nicméně teorie managementu potvrzují práci...
Nová definice managementu

Nová definice managementu

Slovo management pochází z latinského manus, neboli ruka. V italštině vzniklo podobné slovo managgio, jehož význam je vedení, ovládání. V angličtině pak zdomácněl v podobě manage (vést, řídit) nebo jako management (vedení, řízení). Managementem lze...
Proč by dnešní manažeři měli rozumět Platónovi

Proč by dnešní manažeři měli rozumět Platónovi

Nedávno jsem hovořil se známým s manažerskými ambicemi, který mě přesvědčoval, že jakákoliv manažerská školení jsou v dnešní době bez rozdílu čistý podvod, neboť o tom, jaké by měl mít manažer vlastnosti a dovednosti, bylo napsáno tisíce knih...