Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

ANTROPO-EXPEDICE NEPÁL 2018

Dotek Nepálské kultury, spojený s možností individuálního koučování/ poradenství: v říj­nu 2018 po­řá­dá­me dal­ší an­t­ro­lo­po­lo­gic­kou expedici do Ne­pá­lu. Cesta je koncipována pro osm účastníků a doprovodný tým. Ve­dou­cím vý­pra­vy je Ing. Ol­dřich Bu­bák, kte­rý má více než 30 let zku­še­nos­tí jako průvodce i cestovatel v těchto oblastech.

V přiloženém itineráři najdete kompletní popis cesty včetně programu.

 

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL