Dotek Nepálské kultury, spojený s možností individuálního koučování/ poradenství: v říj­nu 2018 po­řá­dá­me dal­ší an­t­ro­lo­po­lo­gic­kou expedici do Ne­pá­lu. Cesta je koncipována pro osm účastníků a doprovodný tým. Ve­dou­cím vý­pra­vy je Ing. Ol­dřich Bu­bák, kte­rý má více než 30 let zku­še­nos­tí jako průvodce i cestovatel v těchto oblastech.

V přiloženém itineráři najdete kompletní popis cesty včetně programu.