Na­ším po­slá­ním je vý­cho­va pro­fe­si­o­nál­ních lídrů, schop­ných efek­tiv­ně vést spo­leč­nos­ti ve všech pod­ni­ka­tel­ských od­vět­vích. Připravujeme krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy (studium MBA, DBA), individuální výcviky, workshopy, konzultace a koučing. Stavíme na týmu profesionálních lektorů s prokazatelnými zkušenostmi.

O vzdělání aneb sebevědomá nevzdělanost

O vzdělání aneb sebevědomá nevzdělanost

Vzdělávání, škola, to jsou vděčná témata k diskusím. Je známo, že k tématu vzdělávání se vyjádří každý rád a s jistou mírou erudice, neboť všichni jsme absolvovali nějaký stupeň vzdělání. Bez ohledu na to, jakými stupni vzdělání jsme prošli a jakými tedy, díky němu,...

číst více
Proč pořebujeme blázny aneb bavme se, dokud můžeme

Proč pořebujeme blázny aneb bavme se, dokud můžeme

Původ slova karneval bychom dnes s naprostou jistotou určili jen velmi těžko, přesto je to slovo relativně často používané. Většinou vnímáme význam tohoto slova jako synonymum zábavy, hlasité hudby, tanečnic a masek. Zejména, ale nejenom, mladí lidé vnímají pouze...

číst více
Nová definice managementu

Nová definice managementu

Slovo management pochází z latinského manus, neboli ruka. V italštině vzniklo podobné slovo managgio, jehož význam je vedení, ovládání. V angličtině pak zdomácněl v podobě manage (vést, řídit) nebo jako management (vedení, řízení). Managementem lze označovat kromě...

číst více
Proč by dnešní manažeři měli rozumět Platónovi

Proč by dnešní manažeři měli rozumět Platónovi

Nedávno jsem hovořil se známým s manažerskými ambicemi, který mě přesvědčoval, že jakákoliv manažerská školení jsou v dnešní době bez rozdílu čistý podvod, neboť o tom, jaké by měl mít manažer vlastnosti a dovednosti, bylo napsáno tisíce knih a stačí pouze umět číst....

číst více